top of page

Leren vanuit emotie en begrip

Kern

concepten

Gestalten laten zich niet vatten in schoolse vakken.

Ze worden uitgedrukt in Kernconcepten. 

Het geheel van Kernconcepten is een mentale kaart van hoe de wereld, fysisch, psychisch en maatschappelijk begrepen kan worden. 

Op dit moment wordt het oorspronkelijke gedachtegoed van Harry Gankema geactualiseerd, verdiept en verder gevalideerd.

Van een ’Kernconcept van alles’ zijn een twaalftal meer specifieke Kernconcepten afgeleid. Op deze pagina een kort overzicht van de negen Kernconcepten die tot nu toe overwegend (en niet altijd onder deze noemers) in het onderwijs zijn gebruikt.

Energie & Kracht

Energie is de basis van ons universum. Hoe wordt de kracht ervan opgenomen en verwerkt in de materie.

Binding & Samenleving

Hoe verbinden we ons met elkaar? Thuis, op straat maar ook tussen landen. Hoe zien we dat terug in groepen en samenlevingen?

Nu en vroeger.

Macht & Bestuur

Bij veel dieren is er sprake van hiërarchie en macht. Hoe zit dat bij ons, bij mij? Hoe reguleren we dat? Hoe is dat vertaald in goed bestuur? Nu en vroeger.

Materie

Wat is materie eigenlijk? Waarvan is het gemaakt en wat kun je er zelf van maken? Welke wetmatigheden zijn er?

Communicatie

Ik en de ander. Hoe bereiken we elkaar met gevoel en rede? Een op een. Maar ook naar grote groepen.  Met welke middelen en hoe gebruik je die?

Golven

Golven zijn de basis van alle techniek om ons heen, het fundament van de natuurkunde. Over foto’s, gesprongen glazen, magnetrons en akoestiek.

Tijd & Ruimte

Onze plek in de ruimte bepaalt onze tijdsbeleving en tijdsindeling. Wat is die ruimte, wat is de aarde en wat is tijd eigenlijk?

Groei & Leven

In een magistrale oersoep ontstond uit dode materie het leven. Van daaruit groeiden wij en ontstonden nog complexere ecosystemen. Een ontdekkingsreis.

Evenwicht & Kringloop

Hoe mooi is het als alles eens stil bleef staan. Maar evenwichten worden continu verstoord en kringlopen proberen alles weer naar het oude terug te brengen.

bottom of page