top of page

Leren vanuit emotie en begrip

Gestaltscholen

Gestalt

scholen

Een Gestaltschool is een school die ruimte geeft aan elk kind om in een sociale omgeving zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen, op een manier die nauw aansluit bij de kenmerken van het brein.

 

Gestaltscholen maken deel uit van een community.

Hierin kunnen professionals content delen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Gestalt

scholen

Een Gestaltschool is een school die ruimte geeft aan elk kind om in een sociale omgeving zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen, op een manier die nauw aansluit bij de kenmerken van het brein.

 

Gestaltscholen maken deel uit van een community.

Hierin kunnen professionals content delen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Waarom zou mijn school een Gestaltschool worden?

 • U geeft echt vorm en inhoud aan gepersonaliseerd leren.

 • U creëert tijd en ruimte om diep contact met leerlingen te hebben.

 • De wijze waarop u leerlingen voorbereidt op hun toekomst is 21th century proof.

 • Uw leerlingen werken vanuit hun eigen motivatie om hun talent zo ver mogelijk te ontwikkelen.

 • Leerlingen werken vanuit betrokkenheid en relatie. Ze zijn 24/7 bezig met vragen over hun eigen leven, de wereld waarin ze leven en de verschijnselen die zich daarin voordoen.

 • Taal- en rekenvaardigheden zijn een middel om uitdrukking te geven aan hogere inzichten. 

 • Uw teamleden werken vanuit een gemeenschappelijke visie en met een gedeeld kennisarsenaal.

 • U werkt met uw eigen leermiddelen, gemaakt voor het onderwijs waar u voor staat.

 • U deelt de leermiddelen met alle Gestaltscholen.

 • U deelt expertise met al deze Gestaltscholen.

 • U maakt deel uit van de community waarin u elkaar ontmoet, inspireert en waarin leermiddelen en expertise gedeeld worden.

Wanneer is mijn school een 

Gestalt

school?

 • De kernconcepten en het daaraan gekoppelde leermodel vormen de basis van het curriculum;

 • De school beschikt over een regisseur en een arrangeur.

 • Het hele team heeft deelgenomen aan de scholing ‘Gestaltleren basics';

 • Het hele team heeft het eerste kernconcept leren doorgronden in de scholing ‘werken met kernconcepten’;

 • Elk kernconcept is uiteengezet in de module ‘kernconcept uitgelicht’;

 • De school deelt leermiddelen en expertise binnen de community van Gestaltscholen.

bottom of page