top of page

Verder lezen?

We ontvangen graag je reactie.

Vul hieronder je gegevens in om de inleiding,

H2 Waarom is er onderwijs?, H3 Wat is leren? en H4 Nieuwe leerprocessen te lezen of te downloaden.

Gestalt

leren

 

een nieuwe blik op leren en onderwijs

(door Harry Gankema)

Gestaltleren is gebaseerd op het gedachtegoed dat door Harry Gankema, de geestelijk vader van Gestaltleren en het werken met Kernconcepten, ontwikkeld en beschreven is.

Voordat dit gedachtegoed in boekvorm verschijnt, wordt het in delen op deze site geplaatst. 

Op dit moment zijn de inleiding, "Waarom is er onderwijs?", "Wat is leren?" en "Nieuwe leerprocessen" te lezen en te downloaden.

Nieuwe leerprocessen

In hoofdstuk 3 ‘Wat is leren?’ heb ik geen bestaande leertheorieën behandeld, maar ben ik vanaf scratch gaan analyseren hoe ‘leren’ in de natuur is ontstaan en hoe het zich heeft doorontwikkeld tot de hogere leerprocessen die we nu bij een volwassen mens zien.

We gaan in hoofdstuk 4 naar de tweede stap in het ontwerpproces. In de eerste stap zijn vijf cognitiesystemen besproken die ik nu uit ga werken naar hun praktische betekenis voor het onderwijs.

 

Wat zijn de, als gevolg van wat we in stap 1 in kaart hebben gebracht, consequenties voor het handelen in direct contact met leerlingen?

In het traditionele onderwijs hebben we het dan over het klassikale onderwijs, de micro-setting. Ik wil het begrip ‘klas’ hier nog niet introduceren, maar we hebben het nu wel over de meest basale organisatie van contact tussen leerling en systeem.

Die organisatie bestaat onderwijskundig gezien uit twee elementen:

- het curriculum, alles wat aan de leerling ter beschikking wordt gesteld om een min of meer intentionele leerweg uit te lokken. In de traditionele school: het leerplan, de leermiddelen, de leerdoelen, de professionals.

- de didactiek, de afstemming van het curriculum op de behoefte van het kind / de kinderen, op het moment van overdracht. In de traditionele school: het handelen van de leerkracht dat er op is gericht om de lesstof goed te verwerken...

bottom of page