top of page

Leren vanuit emotie en begrip

Gestalt

leren Academy

De Academy is er voor iedereen die zich wil laten inspireren door het gedachtegoed van Gestaltleren. Naast de maatwerktrajecten voor scholen kunnen ook individuele onderwijsprofessionals bij de Academy terecht om kennis te maken met ons leermodel en om zich vanuit het leermodel van Gestaltleren verder te professionaliseren in het werken met Kernconcepten. Op deze pagina vindt u een greep uit wat de Academy te bieden heeft.

Gestaltleren basics

Hierbij wordt ingegaan op: het hele leermodel, de Kernconcepten in samenhang, de relatie naar het curriculum, didactiek en schoolorganisatie. 

Werken met Kernconcepten

In de scholing werken met Kernconcepten krijg je inzicht in de mentale kaart van Kernconcepten en hoe je er in de praktijk mee kan werken.

Een Kernconcept uitgelicht

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op wat er te snappen valt aan het Kernconcept waar de school de komende periode mee aan de slag gaat. Deze bijeenkomst kan gevolgd worden door een ontwikkelsessie waarin de onderwijsprofessionals ondersteund worden bij de vertaling naar de praktijk.

Leren arrangeren

Je leert hoe je als arrangeur vanuit Gestaltleren een curriculum kunt opbouwen en hoe je de inhoud van een Kernconcept kunt decomponeren naar de vier soorten leerdoelen: begrip, attitude, kennis en vaardigheden.

Please reload

Inspiratiesessie Gestaltleren

Sessie bedoeld voor onderwijsprofessionals die zich willen oriënteren op de stap naar Gestaltschool.

Behangrolsessie. Visie op anders leren

Een sessie waarin u met uw team of met collega schoolleiders verkent hoe onderwijs eruit zou zien als u alle kansen zou benutten, los zou raken van dominante denkpatronen en de kennis zou gebruiken uit andere organisatiedomeinen dan die van het traditionele onderwijs.

Leren regisseren

We gaan in op: de samenhang van het primaire leren met de inrichting van de leeromgeving, de inzet van de verschillende personele rollen, de afstemming op en rapportage naar de ouders en de voortgang van het leren gedurende de gehele schooltijd.

Please reload

bottom of page