top of page

Leren vanuit emotie en begrip

Over Gestaltleren

Gestaltleren, de nieuwe naam voor het werken met Kernconcepten, geeft antwoord op de onderwijskundige uitdagingen van de 21e eeuw.

Gestaltleren richt zich op het optimaal ontwikkelen van talenten op een manier die nauw aansluit bij de kenmerken van het brein. De leerling bouwt een fundamenteel begrip op over de meeste verschijnselen uit de science en humanities en over zichzelf en anderen. Begrip dat in tegenstelling tot kennis nog vele decennia relevant blijft.

Gestalten en Kernconcepten

Gestalten laten zich niet vatten in schoolse vakken.

Ze worden uitgedrukt in Kernconcepten. 

Het geheel van Kernconcepten is een mentale kaart van hoe de wereld, fysisch, psychisch en maatschappelijk begrepen kan worden.

Curriculum

Leerlingen werken in periodes aan Kernconcepten. In die periodes wordt er niet alleen gewerkt aan begripsontwikkeling maar zijn ook attitudeontwikkeling, vaardigheidstraining en verdiepende kennis belangrijke curriculumelementen. Opvoeding is een wezenlijk en intentioneel element van het curriculum.  

Leren met Kernconcepten gebeurt op een onderzoekende manier aan de hand van opdrachten en mini-projecten die door de onderwijsprofessionals zelf ontworpen worden. Lesmateriaal is ondersteunend aan de opdracht en daarmee aan de begripsontwikkeling die met de opdracht samenhangt. Verdiepende en verbredende kennis wordt geleerd in het verlengde van deze opdrachten en projecten.

Traditionele methodes vormen daarom ook niet de backbone van het curriculum.

Gestaltlereneen  perspectief en visie

Gestaltleren is ooit ontstaan vanuit een gedachtenexperiment: “hoe zou het onderwijs eruit zien, als je alle ervaring en gewoontes met betrekking tot het huidige onderwijs vergeet en alle actuele kennis over brein en leren consequent toepast?”

De neerslag van het experiment verscheen in een basisdocument dat leidde tot vernieuwingsscholen als Slash/21 (VO) en Wittering.nl (PO). Dit document doet uitspraken over de ideale organisatie van leerprocessen, scholen en ons onderwijsstelsel. En ook het doel, het opleiden voor een onbekende toekomst, werd diepgaand verkend en leidde tot de keuze voor talentontwikkeling als kerntaak van ons stelsel.

De conclusies gaan verder dan wat er in de weerbarstigheid van het heden realiseerbaar is. Toch vormen ze voor ons een perspectief dat we graag delen met alle scholen. Niet om morgen alles overhoop te halen, maar als baken dat richting geeft aan ons denken over de toekomst. En dat is waar scholen voor opleiden.

bottom of page